Jobtrivsel - workshops

Som medarbejder er man virksomhedens/institutionens vigtigste ressource, som bidrager med en masse viden og erfaring. Men en medarbejder bidrager også med personlighed, bagage, evner og formåen, personligt og i grupper, og deres bevidste og ubevidste overbevisninger om sig selv og de øvrige medarbejdere. Det betyder at de, udover det faglige, kommer med følelser, handlemønstre og energi, og skaber samspil, kultur, og dynamik i arbejdspladsens dagligdag. 

Det er disse medarbejdere og deres behov, vi vil sætte fokus på. Ved at forstå følelsernes sprog, samt egen og andres adfærd, kan vi bidrage til trivsel, fordi vi kommer omkring de fælles værdier, det psykiske arbejdsmiljø, kommunikationens betydning, og medejerskabet for dagligdagen.

Fælles Forløb | Medarbejder | Trivselsundersøgelse

Forebyg stress og find fælleskabet omkring trivsel med samlede forløb for hele arbejdspladsen. Vi sammensætter forløb, der passer til netop din virksomhed.

Løsningen

I en tid hvor medarbejderne er virksomhedernes vigtigste ressource, er det af afgørende betydning at sikre job trivsel.
For når man med oprigtig interesse arbejder med trivsel på arbejdspladsen, så sender det tydelige signal til medarbejderne at de har betydning – ikke bare for virksomhedens resultat, men også som menneske.

PÅ vores workshops arbejder vi både med den enkelte og skaber tydelig indsigt i den enkeltes særlige styrker og hvor der kan være nogle udfordringer.
Samtidig giver vi forståelse for andres måder at være på og arbejde på.

Vi benytter os af enkle redskaber – bla af en forenklet udgave af DISC til at forstå egen og andres adfærd og sikrer på den måde at alle får noget med hjem, som kan bruges i samarbejdet på arbejdspladsen i det daglige.

På den måde kan konflikter mindskes, og et tydeligt bedre samarbejde skabes.

Når der er trivsel på arbejdspladsen, så nedsættes fraværet, for der skabes bedre kommunikation og forståelse imellem medarbejderne og der skabes dermed et bedre arbejdsmiljø.

På vores workshops vil der naturligvis være individuelle målinger – både før og efter
Og på den måde skabes der både synlighed for medarbejderne og ledelsen.

Om Betak?

Betak Trivsel er en virksomhed, der er skabt af Henrik & Gerthie, der til dagligt arbejder med mindset, følelser, livsdesign og indre forandringer. Vi har i mange år arbejdet i egen klinik ved Vinderup, med at coache og vejlede mennesker, der ønsker at være ”den bedste version af sig selv” – det vil sige: skabe trivsel i eget liv…

Omtalt i